Seniorátne stretnutie spevokolov GES

Spievať Pánu Bohu na slávu je záležitosť nielen dobrého hlasu, ale najmä úprimného a oddaného srdca. Preto sa spolu s ostatnými členmi spevokolov Gemerského seniorátu spájame, aby sme – každý svojim spôsobom – chválili Pána Boha za všetko, čo nám dáva a čo pre nás robí. Tak sme sa stretli aj 31.3.2019 v chráme Božom v Revúcej, kde sme zaspievali spoločnú pieseň Na Golgote, spevokol z Vlachova: Tvoj kríž a krv sú pre mňa zárukou a spevokol z Gočova: Spievajme Bohu na nápev piesne Čierne oči choďte spať. Nech je Pán Boh vždy oslavovaný, hoci nedokonalým spôsobom, nielen našimi ústami, ale aj životom.