Semfest a návšteva dobrovoľníkov zo Semfestu v cirkevnom zbore

V prvý júlový víkend sa v našej cirkvi koná Semfest, kde sa stretávajú mladí z našej, ale aj z iných cirkví, aby sa navzájom posilnili vo viere a trávili spolu čas. Je to skvelé podujatie, na ktorom sa mladý človek môže zabaviť, ale aj upevniť vo viere a uistiť sa, že nie je sám, kto aj v mladom veku dôveruje Pánovi Ježišovi. Tento Semfest pripravujú dobrovoľníci, ktorí sa v nedeľu 30.6. vybrali do cirkevných zborov, aby priniesli Božie slovo a piesňami aby obohatili prítomných. Prišli aj do nášho cirkevného zboru, kde na bohoslužbách kázala budúca farárka Nikola Sochová z Hanušoviec nad Topľou. Aj my sme sa neskôr zúčastnili Semfestu v neďalekej Lenke. Bol to požehnaný a obohacujúci čas. Na budúci rok sa toto podujatie neuskutoční tak blízko, ale veríme, že si nájdeme čas a možnosti, aby sme sa ho mohli zúčastniť.