Rachelle Dekkerová: Návrat

Obetovanie sa pre iného – to je základná zvesť kresťanskej lásky. Nie sú to len prázdne slová o tom, že niekoho máme radi. Je to ťažký Ježišovský princíp: milovať tých, ktorí nám ubližujú a žehnať tým, ktorí nás nenávidia a aj činiť dobre tým, ktorí toho možno ani nie sú hodní. Táto tretia kniha od Rachelle Dekkerovej hovorí práve o tom, že pre záchranu iného sa sám človek vydáva do nebezpečenstva smrti. Je to obraz Ježišovej lásky a obete za nás, ktorých prišiel zachrániť. Spisovateľka nám pripomína, že si máme pripomínať, že sme Božie deti. Táto pravda platí a my na to nesmieme zabudnúť za žiadnych okolností. Táto pravda nám totiž bola vložená do srdca vierou v Pána Ježiša. Kým si však človek na to spomenie, musí… Ale to sa už dozviete v knihe z vydavateľstva i527.net.