Príprava šišiek na Fašiangy vo Vlachove

V obciach sme všetci jednou rodinou a musíme si navzájom pomáhať a podporovať sa v tom dobrom. Preto sme si považovali za radostnú povinnosť zúčastniť sa na prípravách Fašiangov vo Vlachove, ktoré sa uskutočnili 16.2. Prispeli sme pečením šišiek. Aj pri príprave bolo fajn, ale aj celá akcia dopadla veľmi dobre.