Posledné presbyterstvo v roku 2018

Ak má cirkevný zbor fungovať dobre, musia by dobré vzťahy medzi jeho „predstaviteľmi“. Preto sme sa na sklonku roku 2018, 28.12. – ako presbyterstvo cirkevného zboru – stretli na záverečnom stretnutí. V dobrej atmosfére sme sa rozprávali, plánovali a ďakovali za všetko, čím nás Pán Boh viedol a veríme, že aj bude viesť. Kiežby naše vzájomné korektné vzťahy boli na požehnanie Pánovej cirkvi vo Vlachove aj v Gočove.