Pavel Uhorskai: Cirkev v útlaku 1. a 2. zväzok

Ťažké čítanie to bolo. Nielen preto, čo mnohí farári zažili zo strany vládnej moci, ale najmä pre to, čo nezažili od cirkevnej vrchnosti. Je bolestivé dozvedieť sa, že predstavitelia cirkvi, ktorí mali pomáhať, povzbudzovať a zastávať sa, napomáhali uväzneniu a odsúdeniu svojich kolegov. Z minulosti sa však treba poučiť a opýtať si, či sme iní ako tí pred nami… Lebo iba tak môžeme budovať lepšiu prítomnosť a budúcnosť. Kiežby sa Pán zmiloval nad cirkvou, aj tou našou evanjelickou, aby sme boli dobrými svedkami a dokázali životom svedčiť aj vtedy, keď nám hrozí posmievanie, väzenie či smrť pre Ježišovo meno. Ako to zvládli mnohí evanjelickí kňazi sa dočítate v týchto knihách z vydavateľstva Vivit.