Oprava oltárneho stola a spevnenie oltára vo Vlachove

Pri prieskume oltára a jeho viditeľného poškodenia, bolo zistené, že problém je závažnejší. Oltár sa nakláňal smerom k oknu, padal dozadu, čo zároveň poškodzovalo oltárny stôl, ktorý praskal a vytvárali sa trhliny, ktoré sa časom zväčšovali. Bolo preto potrebné zabezpečiť oltár a následne opraviť oltárny stôl. To sa s Božou pomocou v roku 2018 podarilo. Najväčšiu časť práce vykonal Juraj Švec (murárske práce) a Ján Sklenár (drevárske práce) a tiež Viliam Krivánsky a Štefan Bendík. Za čo im ďakujeme. Aj týmto spôsobom sme zachránili a postarali sa o dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Kiežby nám Pán Boh pomáhal a dával príležitosť ďalej konať prospech našich kostolov vo Vlachove a v Gočove.