Október 2019 v MŠ a ZŠ

V škôlke sme sa zamerali na príbehy o Abrahámovi a Izákovi. V škole sme hovorili o stvorení sveta a o vplyve hriechu na človeka, o Noáchovi a znamení dúhy, o Samaritánke a Zacheovi a tiež o Abrahámovi.