Nedeľa podľa Tranovského 10.2.2019

Spomienky na detstvo a mladosť dozrievajú v nás spolu s počtom rokov. Čím sme starší, tým sa viac vraciame do minulosti, aby sme si pripomenuli pekné časy s našimi rodičmi či starými rodičmi. Preto sme sa v našom cirkevnom zbore vrátili do minulých rokov aj prostredníctvom bohoslužieb podľa starého poriadku a spevom piesní z Tranosciusa. Vo Vlachove nás doprevádzal brat kantor Lukáš Hajdúk a piesňou obohatil bohoslužby aj spevokol Agapé. V Gočove bohoslužby doprevádzala skupina Admirál a sestra kantorka Paulína Hrubošová. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekne a požehnane strávený čas v chráme. Na budúci rok, ak Boh dá, to zopakujeme….