Nancy van Peltová: Umenie komunikovať (bez zábran)

Všade sa zdôrazňuje nutnosť a potreba komunikácie. V každom vzťahu je totiž dôležité hovoriť :-), ale samozrejme aj počúvať. Táto kniha vás naučí alebo pripomenie vám, aké nevyhnutné je vzťah budovať na vzájomných rozhovoroch. Pomôže vám zistiť, čo je dôležité, čomu sa treba vyvarovať, ako rozprávať, aj ako nehovoriť…. Možno je na čase naučiť sa hovoriť len vtedy, keď máme, čo povedať – aj to môže pozorného čitateľa naučiť táto kniha z dielne Advent-Orionu.