Náboženstvo ZŠ: 14.2.

1.ročník: Uzdravenie malomocných – nezabudni sa poďakovať!

2.ročník: Vydanie Desatora – zákon ťa chráni.

3.ročník: Uzdravenie hluchonemého – váž si schopnosti, ktoré si dostal, nie sú samozrejmé!

4.ročník: 6 Božie prikázanie – úcta, rešpekt a čistota má vládnuť v každom vzťahu.