Náboženstvo MŠ: Krst Pána Ježiša

Nemusel, ale chcel sa dať pokrstiť. Kvôli nám. Aby sme vedeli, že my to potrebujeme: zbaviť sa moci hriechu, začať žiť inak, pripomenúť si, že sme Boží. Krst svätý je celoživotnou sviatosťou, na základe ktorej máme konať tak, ako Pán Ježiš. A vtedy sa aj nad nami bude Duch svätý vznášať ako holubica.