Modlitebné spoločenstvo: Žalm 149

Nová pieseň nie je o kvalite, ale o obsahu a ku jej spievaniu sme pozvaní všetci. Oslava Hospodina nie je obmedzená ani časom, ani postavením, ani pohlavím… Každý môže a má spievať o tom, že Hospodin je Pánom nad všetkými národmi. Je Pánom aj nad bezbrannými a slabými.

Modlitba: vďaka za Božiu vládu nad všetkým/oslava Pána za milosť, lásku a zvrchovanosť/dôvera, že Pán Boh zvíťazí nad nepriateľmi/prosba o silu k oslave Hospodina aj v ťažkých chvíľach života/prosba za Izrael ako Boží ľud.