Modlitebné spoločenstvo: Žalm 147

Za čo chválite Boha? My, ľudia, potrebujeme dôvod, aby sme Bohu ďakovali. Žalmista však hovorí, že chváliť Boha máme iba tak, lebo je to milé a super. Ale ak by sme predsa len potrebovali podnet ku chvále, tak nám ponúka niekoľko dôvodov: lebo Hospodin buduje Jeruzalem – Boh prenesie svoj ľud cez ťažkosti + lebo Hospodin má moc nad hviezdami – nie sme vydaní napospas osudu, ale sme v rukách milostivého Boha + lebo Hospodin sa stará o svoje stvorenie – život je dar od Pána, to pochopia iba pokorní, ktorí sa na Neho spoliehajú + lebo Boh ako jediný ponúka trvalý pokoj – nikto nemôže nahradiť Božiu prítomnosť a požehnanie + lebo Boh je prítomný – cez svoju starostlivosť a opateru a cez svoje slovo.

Modlitba: chvála voči Bohu, za to, že je/dôvera, že Boh má moc postaviť zrúcané/dôvera, že náš život je v Pánových rukách/dôvera, že Pán Boh sa o nás vždy postará/odpustenie, že vkladáme nádej do človeka, do pozemských sfér/ vďaka za pokoj, ktorý sa prejavuje opaterou a darom Božieho slova skrze Pána Ježiša/za financie pre cirkevný zbor/za voľby prezidenta/za nové vedenie cirkvi.