Modlitebné spoločenstvo: Žalm 146

Dvakrát se modlí, jenž spívá, jen když srdce při tom mívá – povedal Juraj Tranovský. Pieseň je neskutočný dar, ktorý nám pomáha v ťažkostiach a problémoch, odpútať sa od toho, čo nás trápi a pozdvihuje naše srdce k nebu. Tento žalm je vďakou voči Pánovi, že On je často jedinou a poslednou nádejou v našom živote, pretože na ľudí sa spoľahnúť nedá. Pán Boh sa špeciálne stará o tých najmenších, nepatrných, tých na konci stola. Preto zostúpil do sveta ľudí, aby nás – hriešnych – zachránil. On veľký, nádherný a mocný sa stal súčasťou našej biedy, aby sme raz my mohli byť súčasťou Jeho slávy.

Modlitby: vďaka za spev a piesne/vďaka za modlitbu a možnosť komunikovať s Bohom/prosba o odpustenie, že sa spoliehame na človeka a ľudské sily/vďaka za Božiu vernosť v prítomnosti/vďaka za Božiu priazeň pre núdznych/vďaka za Pána Ježiša, ktorý víťazí nad zlými mocnosťami/vďaka za nádej v Bohu/prosby za situáciu v našej cirkvi/za schopnosť osloviť vlažných/za peniaze na strechu kostola v Gočove.