Modlitebné spoločenstvo: Žalm 145

Mňam. Jedlo je super. Nie je však samozrejmosťou. Je to dar od Pána Boha, ktorý dáva všetkému rásť a človeku silu, aby z toho mal úžitok. Ak však nepríde požehnanie Zhora, všetko je márne. Preto je potrebné Pánovi ďakovať za všetko, čo nám dáva. Vedomie toho, že Mu patríme a že v Ňom všetko získavame nám pomáha prekonávať úzkosť a strach z budúcnosti. Pán Boh je hoden toho, aby sme Ho za všetko vyvyšovali, najmä však za Jeho dobrotivosť, spravodlivosť, zhovievavosť, milosrdenstvo. Pretože On je tu na zemi so svojim nebeským kráľovstvom, ktoré sa naplno realizuje skrze Pána Ježiša Krista.

Tento žalm nám pomôže, keď:

  • máme v niečom nedostatok
  • sa cítime opustení
  • prežívame nespravodlivosť
  • sa zdá, že Pán Boh nepočuje naše modlitby
  • máme dojem, že Pán Boh je prislabý alebo Mu na nás nezáleží.

Modlitby: vďaka za Božiu starostlivosť a všetko potrebné pre život/chvála za Božiu dobrotivosť, spravodlivosť, zhovievavosť  a milosrdenstvo/vďaka za Božiu lásku, ktorá sa prejavuje v materiálnych aj duchovných daroch/prosba o silu k vďačnosti a schopnosť rozdávať, čo sme prijali/za bezdomovcov/za bohatých/za prípravu seniorátneho konventu.

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde„.