Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 5:1

Slová, slová, slová…. Sú veľmi dôležité. Tie, ktoré zo strachu alebo obavy nevyslovíme. Aj tie, ktoré sme povedali a potom sme si uvedomili, že to bola hlúposť. Dôležité sú aj tie, ktoré sme nikomu nikdy nepovedali a o ktorých vie iba Pán Boh. Dôležité sú aj tie, ktoré sme povedali, ale bez rozmýšľania a úvahy. Dôležité sú aj slová modlitby, ktoré Pánu Bohu povieme, lebo sa môžu splniť – a to nie je vždy požehnaním. Slová majú svoje dôsledky, preto by sme si mali poriadne premyslieť čo, kedy a komu povedať to, čo máme na srdci.

Modlitba: Žalm 141:3-4