Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 4:7-12

Dnešná doba je typická tým, že mnohí ľudia sa nechcú na nikoho viazať. Kým voľakedy fungovali obce a mestá, rodiny a spoločenstvá ako jeden celok, kde sa mohol každý na každého spoľahnúť, dnes si žijeme všetci svoj vlastný život za múrmi svojich plotov alebo domov. Áno, občas je dobré byť bez ľudí, no hrozí nám pri tom aj nebezpečenstvo. My, ľudia, sme Pánom Bohom boli stvorení pre spoločenstvo, každý z nás niekam patrí. Za to by sme mali byť vďační. Lebo vo vzťahoch síce na nás číha nebezpečenstvo sklamania, ale najmä a v prvom rade požehnanie lásky.

Modlitba: vďaka za priateľov / prosba o otvorené oči, aby sme videli a všímali si, komu treba pomôcť / prosba o osamelých, aby otvorili svoje srdce láske.