Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 3:1-8

Keď je nám dobre, hodina prejde rýchlosťou blesku. Keď je nám zle, hodina trvá veľmi dlho. Preto môžeme konštatovať, že čas je relatívny. Všetko závisí, čím je čas naplnený. Albert Einstein povedal: „existuje 1000 spôsobov, ako čas zabiť, ale žiadny, ako ho vzkriesiť“. My vládneme nad časom alebo čas vládne nad nami? Ak veríme v Pána Boha, potom aj čas a jeho náplň, majú iný zmysel. Lebo vieme, že čas nášho života na tomto svete je síce obmedzený, ale pred nami sa otvára priestor večnosti. Vďaka tomu sa smieme inak pozerať aj na čas nášho pozemského bytia. Nič tu nemá význam samo o sebe, ale všetko je povýšené na hodnotu pre tých, ktorí dôverujú Pánovi, ktorý je Pánom nad časom života i smrti aj nad časom večnosti.

Modlitba: prosba o správne využitie času. (ES 660)