Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 2:7-11

Šalamún je typickým príkladom slasti, užívania si života, neviazanej zábavy, množstva žien a radosti. Vyskúšal si, čo je to striedanie partneriek a predsa konštatuje, že aj keď hľadal uspokojenie, ono neprišlo. Pán Boh nám dáva mnoho dobrých vecí, ktoré však nie sú zmyslom života, hoci nám prinášajú radosť. Všetko, aj to najkrajšie je poznačené hriechom. Aj sláva je len dočasná a hoci človek dosiahne vysoké méty, predsa je často smutný a beznádejný. Naša hodnota sa nemeria tým, kam sme to dotiahli, koľko lajkov máme na sociálnych sieťach, či koľko kamarátov máme… Aj z tých najslávnejších ľudí je totiž na cintoríne iba prach. Sme totiž stvorení nie pre túto, ale pre nebeskú vlasť a pre život s Bohom, nie bez Neho.

Modlitba: vďaka za radosť a ľudí, ktorí ju rozdávajú/prosba za mladých ľudí, aby zmysel života nehľadali v zábave, ale pri Pánovi Ježišovi/vďaka za to, že sme Božie deti/prosba o odpustenie, že si prisvojujeme Božiu slávu/vďaka za to, že sme stvorení pre slávu neba, nie zeme/prosba o slávnych ľudí a dar pokory pre nich.