Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 2:4-6+11

Ste workoholici? Práca sa stala pre mnohých zmyslom života, niečím, čo ich identifikuje a čo o nich vypovedá niečo dôležité. Šalamún pilne pracoval na zveľadení svojho kráľovstva, no napokon hovorí: z ničoho niet úžitku v tomto svete. Práca, ktorá sa stala zmyslom života a odsunula nabok všetko ostatné dôležité ako sú vzťahy s ľuďmi a Pán Boh, je len honbou za vetrom. Všetko, čo kráľ vybudoval, jeho potomci zničili. Práca je dôležitá, Biblia varuje pred lenivosťou, ale nesmie sa stať bohom ani cestou do večnosti, nesmie nám pohltiť čas s Pánom či s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití. Treba si nájsť čas na všetko alebo to urobiť ako Martin Luther – čím viac práce mal, tým dlhšie sa modlil.

Modlitba: vďaka za možnosť pracovať/vďaka za Božiu prítomnosť a požehnanie úsilia/prosba o úspech vo všetkom, čo konáme/prosba, aby sa práca nestala bohom/prosba za múdrosť pri využívaní času života.