Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 2:3

Alkohol je u nás obľúbený a predsa je to tabuizovaná spoločenská téma. Dokonca sa na Slovensku uctievajú tí, ktorí pijú alebo sú vnímaní ako niečo normálne, veď každý si rád vypije. Šalamún skúsil dosiahnuť uspokojenie života aj týmto spôsobom, aby nakoniec konštatoval: ako som so všetkou svojou múdrosťou mohol urobiť takúto hlúposť? Hoci mal najkvalitnejšie vína tej doby, prišiel na to, že tadiaľ cesta nevedie. Alkohol je však pliaga, ktorú človek nevie udržať pod uzdou a tak rozbíja a ničí rodiny, životy aj spoločnosť. Zábava sa priamo viaže na alkohol. Lenže mali by sme sa naučiť zabávať aj žiť tak, aby bol alkohol skutočne Božím darom daným nám na požehnanie a nie na skazu.

Modlitba: prosba za naplnenie Duchom svätým/múdrosť pri konzumácii aj podávaní alkoholu/ prosba o radosť, ktorá nie je na alkohole závislá/ prosba za uzdravenie konkrétneho alkoholika.