Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 1:16-18

Myslíte si o sebe, že ste múdri? Kráľ Šalamún je symbolom múdrosti, preto sa hovorí: „si múdry ako Šalamúnova päta“. Lenže v jeho prípade spolu s múdrosťou rástla aj pýcha a tak mu sláva stúpla do hlavy a najmúdrejší muž na svete sa začal správať ako hlupák. Múdrosť mu síce daroval Pán Boh, ale kráľ vytesnil Hospodina zo života – nahradil Pána Boh múdrosťou a tak sa stala jeho múdrosť modloslužbou. Aj múdrosť teda musí rásť úmerne bázni pred Pánom.

Modlitba: prosba o životnú múdrosť/o dar pokory/prosba, aby múdrosť bola spojená s dôverou voči Pánovi/vďaka za slobodu byť Božím služobníkom/prosba o budúcnosť sveta a pripravenosť na koniec/vďaka za dar nádeje v Ježišovi Kristovi.