Max Lucado: Láska hodná dávania

Každý asi pozná Hymnu lásky z 1. listu apoštola Pavla do Korintu z 13. kapitoly. Takú lásku by sme chceli zažívať, prijímať a dávať. Ona tvorí základ nášho života, túžbu a základný motív našej pozemskej existencie. Dokáže človek takto milovať? Autor si myslí, že áno, ak sa najprv nechá Pánom Bohom milovať Jeho dokonalou láskou. Môžeme to skúsiť, keď sa necháme motivovať knihou z vydavateľstva Kumran.sk.