Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok pre seniorov

O iniciatíve, ktorá prebieha na Slovensku, pre starších ľudí v domovoch sociálnych služieb alebo v zariadeniach pre seniorov, sa hovorí už dlhší čas. Mnoho ľudí sa pridáva. Aspoň malou štipkou chcú týmto, často osamelým ľuďom, zlepšiť ich dni. Túžia im priniesť trochu svetla, keď sú oddelení od svojich rodín. V čudnom roku 2020 to bolo potrebné ešte viac ako inokedy.

Keďže ochotných darcov pre zariadenia je dosť, rozhodli sme sa zorganizovať rovnakú akciu. Bola určená pre seniorov nad 75 rokov bez životného partnera v obvode nášho cirkevného zboru. Urobili sme tak v spolupráci so ZŠ s MŠ vo Vlachove a v spolupráci s Obecnými úradmi vo Vlachove a v Gočove. S veľkou vďakou a radosťou sme počítali balíčky, ktoré pribúdali vo väčšom počte, ako sme čakali.

Preto veľká vďaka patrí všetkým, – 75 ľuďom – ktorí sa obetovali a s láskou vkladali do krabíc to, čo potešilo srdcia starších ľudí. Veľká vďaka patrí aj všetkým sponzorom. Tých oslovila Stanislava Tokolyová a tým obohatila naplnila viac krabíc ako sme potrebovali. Radosť a prekvapenie, ktorú sme pri rozdávaní videli v tvárach obdarených, stála za to. Je potrebné si ich viac všímať a byť k nim pozornejší. Nielen pred Vianocami.