Jednodňový tábor v jeseni

Každý z nás s touto „vlastnosťou, charakterovou črtou, hriechom“ bojuje. Pokušenie k pýche, povýšenosti a nepotrebnosti Boha, je veľké. Hovorí o tom aj príbeh veže, ktorú sa ľudia rozhodli postaviť, aby Bohu ukázali, že si poradia bez Neho. Lenže Pán Boh zmiatol jazyky, oni sa nevedeli na ďalšej stavbe dohodnúť a tak veža, ktorá mala siahať do neba, nebola dokončená. Pýcha je veľmi zlá a to vo vzťahu k Pánovi Ježišovi, ako aj k ľuďom. Tieto pravdy sme sa učili vo Vlachove na jednodňovom detskom tábore dňa 30.11.2019. Detičiek veľa nebolo, ale zažili sme pekný čas, pri budovaní vzájomných vzťahov aj pri budovaní nášho vzťahu k Pánu Bohu. Hrali sme sa, kreslili, učili, spievali, pozerali príbeh a rozprávali sa o dôležitých pravdách života. Vďaka Bohu za to, že veci spásy zjavuje deťom, pretože dospelí prestali počúvať, možno preto, že si v srdciach budujeme svoju „babylonskú vežu“, ktorou demonštrujeme, že nám Boha netreba. Ešteže deti  vedia, že to tak nie je, že bez Pána Boha je život prázdny.