Gary Chapman: Hnev

Dôverne ho poznáme. Či už smeruje od nás k nám, alebo od iných k nám. Či je to hnev na seba, na Boha, na ľudí, je súčasťou nášho života. Je hnev zlý? Dokáže nám zničiť život, ak ho nevieme správne regulovať a nevieme s ním pracovať. Keď sa to naučíme, potom nás práve on môže viesť správnym spôsobom. Ak by som písala ďalej, prezradila by som vám o hneve všetko, čo si prečítate v tejto veľmi dôležitej knihe z Porta libri. Fakt odporúčam.