Francine Riversová: A zaznel šofar

Derie sa na povrch. Prebojováva sa cez všetky zásady. Prekonáva všetky plány. Je odvážne a nepriznáva si chyby. EGO. Naša súčasť, poznačená hriechom. Zaznieva z nás a chce si vybojovať prvé priečky nášho životného rebríčka. Nevyhýba sa ani kňazom, pastorom, vedúcim v cirkvi. Práve naopak: možno pri nich je jeho moc ešte zjavnejšia a väčšia. Keď ľudia začnú farára chváliť, keď sa mu darí a nepozná nijaké prekážky, začne si namýšľať, že za tým všetkým je on a jeho charizma. Zabúda, že všetko môže len vďaka Kristovi a Jeho má vyvyšovať. Pýcha a sebectvo nie je dobré, pretože zasahuje potom do všetkých oblastí života. Namiesto toho nášho hriešneho EGA, by v našom živote mala zaznievať modlitba a chvála ako šofar. Čo to je a ako to myslím? Prečítajte si knihu z vydavateľstva Kumran. Je to ďalšia vydarená a nezabudnuteľná kniha F.Riversovej.