Divadielka a odmena

Divadielka mali v tomto roku premiéru na 3 vystúpeniach. Vystupovali sme, v rámci mesiaca úcty k starším, so scénkou o tom, aký rozdielny je život staršej a mladšej generácie („Všetko je inak“). Vystupovali sme aj vo Vlachove aj v Gočove. A pred Vianocami sme so scénkou: „Kde sú Vianoce?“ vystúpili na vianočnej besiedke vo Vlachove. Deti sa zlepšujú a sú usilovné a preto ako odmenu za svoju námahu dostali večeru 🙂 Detičkám prajeme veľa kreatívnych síl, dobrých nápadov a radosť z vystúpenia.