Dina L. Sleimanová: Nebojácna

Silné ženy vždy boli aj budú. Život ich učí bojovať za tých, ktorých milujú, obetovať sa pre rodinu a bojovať proti všetkým zlým silám. Pán Boh ich obdaroval nesmiernou húževnatosťou, odhodlaním a bojovným duchom, aby zmenili svet okolo seba. Mnohokrát ich však postihuje strata nádeje, pozitívneho pohľadu, zabúdajú na seba, pretože žijú pre iných a pre ich záchranu. Strácajú aj vieru v Boha či vzdávajú sa lásky k mužovi…. Kým do ich života nevstúpi Boh so svojim veľkým plánom a ony sú zrazu ženy – stále bojovníčky, no teraz už aj ženy s krehkým a po láske túžiacim srdcom. Merry to zažila a keď sa začítate do tejto knihy z vydavateľstva i527.net, prežijete to spolu s ňou. https://www.i527.net/dina-l-sleimanova/