Colleen Cobleová: Raz a navždy

Uspokojiť sa s málom si vyžaduje veľké sebazaprenie. Byť vďačným za maličkosti si vyžaduje odvahu. A zahnať v srdci túžbu mať stále viac a viac si vyžaduje pokoru. Lenže my, ľudia, zvykneme chcieť viac a na tom pozemskom, materiálnom zakladáme svoj život. Sme pre peniaze, slávu a majetok ochotní zavrhnúť aj toho najbližšieho človeka, zradiť aj priateľa, zabudnúť na zásady a dobro. Lebo peniaze povyšujeme nad všetko ostatné a chvíľkové šťastie z ich vlastníctva sa pre nás stáva pohonom života. V druhej knihe „Rockharborské mystérium“ sa Bree znovu púšťa do pátrania po vrahovi a hľadá svoje miesto v živote. V tejto knihe vás znovu čaká láska, dobré priateľstvá, napätie, zvraty, viera v Boha…. Kniha vyšla vo vydavateľstve i527.net.