Bohoslužby so spomienkou na 60. výročie úmrtia Jura Hronca