Biblická olympiáda

Deti, ktoré navštevujú evanjelické náboženstvo, majú každý rok možnosť zúčastniť sa biblickej olympiády. Tohto roku sa konala vo Vyšnej Slanej 12.4.2019. Zúčastnili sa jej deti z našej školy ZŠ s MŠ Vlachovo, z nášho cirkevného zboru: Matúš Pakes, Natália Kravecová, Lucia Gdovinová a Tomáš Gdovin. Napriek tomu, že tém bolo veľa a úroveň z roka na rok rastie, boli vo svojich odpovediach úžasní a umiestnili sa medzi tými najlepšími. Dokonca sa Lucia a Tomáš dostali aj do celoslovenského kola biblickej olympiády, ktoré sa bude konať v júni v Košiciach. Naučiť sa toľko informácii vôbec nie je, popri bežných školských povinnostiach, ľahké. Všetci to však zvládli na jednotku. Verím, že Pán Boh má z nich radosť a že aj na budúci rok nájdu v sebe odvahu a chuť naučiť sa nové informácie a budú nimi znovu reprezentovať náš zbor na tejto olympiáde.