Zamyslenie na poslednú nedeľu po Zjavení

Prajem vám požehnanú nedeľu aj celý nový týždeň života!

Tento svet sa veľmi rýchlo mení. Už sa vám určite stalo, že keď ste sa po dlhšom čase vybrali na nákupy do mesta, tam, kde boli potraviny bol predaj bicyklov a tam, kde bolo kaderníctvo ste si mohli kúpiť kosačku. Človek sa dnes nemôže spoľahnúť ani na obchody.

V poslednom čase počúvame zvesti o smrti ľudí v mladom alebo zrelom veku. A to nám znovu pripomína, že v tomto svete nebudeme navždy. Na základe toho máme aj žiť. Potrebujeme pre život na tomto svete mnoho vecí – tie si máme užívať, ale nesmieme ich zneužívať. Máme ich používať, ale nesmieme im dovoliť, aby nad nami vládli. Majú byť pre nás potrebné, ale nesmú sa pre nás stať modlami

Čas je krátky!

V tomto svete sa totiž raz budeme musieť rozlúčiť. So známymi miestami, s peniazmi aj domom, s milovanými ľuďmi, aj s koníčkami. Preto sú pre nás napomenutím aj motiváciou slová apoštola Pavla z 1 listu Korintským zo 7 kapitoly: „Ale prízvukujem vám, bratia a sestry, čas je krátky! Aj ženatí nech sú ako by nemali ženu, plačúci akoby neplakali, radujúci sa akoby sa neradovali, kupujúci akoby nič nemali a tí, čo si užívajú tohto sveta akoby neužívali, lebo spôsoby tohto sveta hynú“.

Nepripútavaj sa k ničomu príliš! Dokonca ani sám k sebe! Pretože všetko – vrátane nás – je pominuteľné, dočasné, nestále. Možno keby sme si toto uvedomili – častejšie ako iba pri smrti mladého človeka –, bolo by na svete lepšie žiť, možno by sme dokázali toho viac napraviť a viac žiť pre daný moment a službu Bohu i ľuďom. Menej by sme sa venovali nepodstatným veciam a tomu, čo zmeniť nemôžeme a viac tomu, čo nás i druhých robí šťastnými.

Včerajšok je pre nás mŕtvy. Zajtrajšok neistý. Jediné, čo máme k dispozícii je dnešný deň. Naplňme ho niečím krásnym a dobrým.

Modlitba: Pane Ježiši, pomôž nám žiť pre daný moment a daj, aby sme svoj krátky pozemský život prežili na Tvoju slávu, blížnym na pomoc a nám na spasenie. Amen.